tà suō háng, qíng llàn rú wén. huáng liú huā kāi zhǎng màn.

踏莎行秦观拼音版

wàn shuāng xīng yàn rú yíng, líng yuè dāng lè yuè wǎn.

shāo jiǔ chūcūn gǔ, jiǔ fēng píng qīng xián.

yì yáng zhì yuè yì yuè, liú liǔ cāng cāng shuǐ lián.

yí dān xiāng fēi chū, yuǎn huǒ yī hú zhēn.

wèi shén pín bā yú shí, yàn liǔ rè rì rén.

tiān fā bō bīng cǎi lǐ, dì rè rú lǚ yán.

méi yǒu chù zhuō chǐ , yuǎn yuǎn nán wǎn yàn.

liǎn yú suō yǒu gǔ, bǐ rú yī shū huān.

fēng dōng hǎi zhōng zǐ, jīn shēn yǔ xiāng zhuān.

chūn tóu àn lèi wēng, yǔ yú liǎn méi kān.

hēi sūn jìn qīng gǎn, shǎn shān shuǐ mà zhàn.

yuǎn yǔ wú zhēn xiàng, wǎn yuè rú jìn tán.

xī yàn yá cái xiù, zì tā pái lù chān.

wèi zhǎo jiǔ huǒ cái, jiān lìng guāng xiān.

zhù huáng guān xiāng lù, jiān sūn shǔ guǎng chén.

rén dòng fēng sōng yǐ, níng hé bì yīn yuán.

zhèng làng xū guò shí, jiù fēng yuè kàn kǒng.

tà suō háng, qíng llàn rú wén. huáng liú huā kāi zhǎng màn.

wàn shuāng xīng yàn rú yíng, líng yuè dāng lè yuè wǎn.

「踏莎行」是南宋词人秦观的作品之一。秦观是北宋一品词人,他的词作情感深沉,描写细腻。他以描绘自然景物和表达人情世故而闻名。

这首「踏莎行」以描写春天的景象为主题,描述了春风拂面、花开如雪、星月闪耀等美丽的场景。秦观通过独特的视角和细腻的笔墨,将美丽的自然景观展现得淋漓尽致。

词中以「踏莎行」为主题,传达了诗人对春天的独特感悟。词中的描绘让人感受到春天的美丽和愉悦。秦观通过细腻的描写,将读者带入一个充满诗意和浪漫的春天世界。

“踏莎行秦观拼音版”让我们能够更好地领略到秦观的词作之美。这首词作不仅仅是对自然景物的描绘,更是对人情世故的表达。秦观通过细腻的笔墨和深邃的感悟,将自然与人文融为一体。

这首「踏莎行」无论是在意境上还是在词曲上都具备了高度的艺术价值,它是中国古代文学中一颗璀璨的明珠。通过阅读和欣赏秦观的作品,我们不仅仅可以感受到他的才华横溢,更可以领略到古代文人的思想与情感。

希望通过「踏莎行秦观拼音版」的分享,能够让更多人了解和欣赏到秦观的词作之美,同时也能够让我们更加珍惜和传承古代文学的瑰宝。让我们一起欣赏秦观的词作,感受那份古人对自然与人情的独特感悟。

踏莎行秦观拼音版古诗

踏莎行,秦观拼音版古诗,以其凄婉细腻的描述方式,深深地触动了人们的心弦。该诗描绘了一个迷失在路途中的女子,伴随着她的是踏莎的寂静与深情。

踏莎行,行则将至芦洲。如此清新脱俗的风景,将人带入了一个幽静的世界。迷蒙的芦苇丛中,一位孤独的女子孤独漫步,她身穿淡色的衣裙,一颗珠子挂在耳边,犹如一朵绽放的花朵。

楼船几时到,眼前风景已然改变,她来到一片茫茫的河面。远处楼船穿梭,她似乎等待着什么,期望着一次重逢。时光已逝,那个她期待的人却再也没有来。

此时,她转身,再次踏上莎草。寂静的环境中,她的心里充满了思绪和无尽的寂寥。她再度感受到了流年的无情,也再次思考着自己的人生。

夜深忽梦少年事,梦中的情景仿佛再度重现,她怀念着过去的时光,渴望着重新回到过去与心爱的人相聚。梦醒时分,一切又回到现实,只剩下无尽的伤感。

不禁想起秦观的这首诗,其美丽动人的描写仿佛一幅画卷,将人带入了一个唯美的世界。踏莎行的每一句字,都如同一朵朵盛开的花朵,绽放出自己的美丽光芒。

踏莎行秦观拼音版古诗,是古代文人儿女情长的写照,它通过描绘女子的孤独和思念,表达了诗人对逝去时光的无尽伤感。它也让人反思人生的意义和价值,勾起人对美的追求与向往。

踏莎行秦观拼音版古诗,如同一幅优美的画卷,令人回味无穷。它以其独特的艺术魅力,成为了古代文学中的一颗明珠,永久地闪耀在人们的心中。

踏莎行,秦观拼音版全文:

dān dī fēng yǔ lǐ yě yè,yǐn lái yè yè dōu qióng hé。qiū yè bǐ xiǎo tōng,wèi yè xiǎo tōng,yè xiǎo tōng,rén dōu méi。

dān dī qióng hé yǒu jú lán,jǔ lán wú yè wèi xiǎo kān。qiū yè bǐ xiǎo tōng,wèi yè xiǎo tōng,yè xiǎo tōng,rén dōu méi。

dān dī qióng hé yǒu cǎo fèng,cǎo fèng bú jīng bú rú xīng。qiū yè bǐ xiǎo tōng,wèi yè xiǎo tōng,yè xiǎo tōng,rén dōu méi。

dān dī qióng hé yǒu jú lán,jǔ lán wú yè wèi xiǎo kān。qiū yè bǐ xiǎo tōng,wèi yè xiǎo tōng,yè xiǎo tōng,rén dōu méi。

dān dī yè yè yǒu shān lěng,shān lěng bú jīng bú rú jiū tēng。qiū yè bǐ xiǎo tōng,wèi yè xiǎo tōng,yè xiǎo tōng,rén dōu méi。

dān dī yè yè yǒu cǎo fèng,cǎo fèng bú jīng bú rú xīng。qiū yè bǐ xiǎo tōng,wèi yè xiǎo tōng,yè xiǎo tōng,rén dōu méi。

dān dī yè yè yǒu jú lán,jǔ lán wú yè wèi xiǎo kān。qiū yè bǐ xiǎo tōng,wèi yè xiǎo tōng,yè xiǎo tōng,rén dōu méi。

dān dī qióng hé yǒu cǎo fèng,cǎo fèng bú jīng bú rú xīng。qiū yè bǐ xiǎo tōng,wèi yè xiǎo tōng,yè xiǎo tōng,rén dōu méi。

dān dī qióng hé yǒu jú lán,jǔ lán wú yè wèi xiǎo kān。qiū yè bǐ xiǎo tōng,wèi yè xiǎo tōng,yè xiǎo tōng,rén dōu méi。

dān dī fēng yǔ lǐ yě yè,yǐn lái yè yè dōu qióng hé。qiū yè bǐ xiǎo tōng,wèi yè xiǎo tōng,yè xiǎo tōng,rén dōu méi。

《踏莎行》是宋代词人秦观的名篇之一,以其独特的风格和丰富的意境广受赞誉。词中运用了对比的手法,以描绘不同的景物和人物,表达了作者对人生的思考和对时光流逝的感慨。

词的开头“但愿风雨来,阴晴也无葱茏。秋叶比小筒,为叶小筒,叶小筒,人都没。”以简约的语言描绘了风雨交加的景象,意在表达对世事变幻无常的无奈。词中出现了举蓝无叶为小看、举草风不惊不如星的对比,再次强调了世态炎凉,显现人们对于微小、平凡之物的漠视。

词的中段以举蓝无叶、草风不惊、举蓝无叶、草风不惊的对比为线索,描绘了山岭的寒冷和草峰的不动,暗示着时间的无情流逝。而后,又以举蓝无叶、草风不惊、举蓝无叶、草风不惊的对比,展示了山冷和草峰的坚韧,体现了作者对于困境和逆境中的坚持与执着。

词的结尾“但愿风雨来,阴晴也无葱茏。秋叶比小筒,为叶小筒,叶小筒,人都没。”再次呈现了风雨交加的景象,以一种朴实无华、质朴的语言,表达了人们对于时光流逝的无奈和对生命的虚无感。

通过整首词的构思和对比,秦观以简洁而深刻的表达方式,唤起了读者对于生命的思考和对时光流逝的深深感慨。这首词在表现方式上独具匠心,表达了作者对人生的思索和对时光流转的无奈,是一篇具有深厚内涵的佳作。