兵车行

银鞍照白马,飒沓如流星。

十步杀一人,千里不留行。

事了拂衣去,深藏身与名。

闲过信陵饮,脱剑膝前横。

将炙啖朱亥,持觞劝侯嬴。

三杯吐然诺,五岳倒为轻。

眼花耳热后,意气素霓生。

救赵挥金槌,邯郸先震惊。

千秋二壮士,烜赫大梁城。

纵死侠骨香,不惭世上英。

谁能书阁下,白首太玄经。

天生丽质难自弃,一朝选在君王侧。

回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。

春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂。

侍儿扶起娇无力,始是新承恩泽时。

云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵。

春宵苦短日高起,从此君王不早朝。

妾发初覆额,折花门前剧。

郎骑竹马来,绕床弄青梅。

同居长干里,两小无嫌猜。

十四为君妇,羞颜入汉家。

闲静日复斜阳落,绿杨村里集门楣。

忆昔霜风吹鼓角,天地玄黄宅中醉。

千秋万载须长夜,花落华堂白日飞。

既替余以蕙纕兮,又申之以揽茞。

亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。

众女嫉妒予之妍兮,谣诼谓予政心。

人生有命归于此兮,我辞再拜送将行。

流落江湖复九州兮,愧无所称才堪称。

既替余以蕙纕兮,又申之以揽茞。

亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。

众女嫉妒予之妍兮,谣诼谓予政心。

人生有命归于此兮,我辞再拜送将行。

流落江湖复九州兮,愧无所称才堪称。

Bīng Chē Xíng

Zhào kè màn hú yīng, wú gōu shuāng xuě míng.

Yín ān zhào bái mǎ, sà dá rú liú xīng.

Shí bù shā yī rén, qiān lǐ bú liú xíng.

Shì liǎo fú yī qù, shēn cáng shēn yǔ míng.

Xián guò xìn líng yǐn, tuō jiàn xī qián héng.

Jiāng zhì dàn zhū hài, chí shāng quàn hóu yíng.

Sān bēi tǔ rán nuò, wǔ yuè dǎo wéi qīng.

Yǎn huā ěr rè hòu, yì qì sù ní shēng.

Jiù zhà huī jīn chuí, hán dān xiān zhèn jīng.

Qiān qiū èr zhuàng shì, xuàn hè dà liáng chéng.

Zòng sǐ xiá gǔ xiāng, bù cán shì shàng yīng.

Shuí néng shū gé xià, bái shǒu tài xuán jīng.

Tiān shēng lì zhì nán zì qì, yī zhāo xuǎn zài jūn wáng cè.

Huí móu yī xiào bǎi mèi shēng, liù gōng fěn dài wú yán sè.

Chūn hán cì yù huá qīng chí, wēn quán shuǐ huá xǐ níng zhī.

Shì ér fú qǐ jiāo wú lì, shǐ shì xīn chéng ēn zé shí.

Yún bìn huā yán jīn bù yáo, fú róng zhàng nuǎn dù chūn xiāo.

Chūn xiāo kǔ duǎn rì gāo qǐ, cóng cǐ jūn wáng bù zǎo zhāo.

Qiè fā chū fù é, zhé huā mén qián jù.

Láng qí zhú mǎ lái, rào chuáng nòng qīng méi.

Tóng jū cháng gàn lǐ, liǎng xiǎo wú xián cāi.

Shí sì wéi jūn fù, xiū yán rù hàn jiā.

Xián jìng rì fù xié yáng luò, lǜ yáng cūn lǐ jí mén méi.

Yì xī shuāng fēng chuī gǔ jiǎo, tiān dì xuán huáng zhái zhōng zuì.

Qiān qiū wàn zǎi xū cháng yè, huā luò huá táng bái rì fēi.

Jì tì yú yǐ huì xiāng zhāng xī, yòu shēn zhī yǐ lǎn céng.

Yì yú xīn zhī suǒ shàn xī, suī jiǔ sǐ qí yóu wèi huǐ.

Yuàn líng xiū zhī hào dàng xī, zhōng bù chá fū mín xīn.

Zhòng nǚ jí dù yú zhī yán xī, yáo zhò wèi yú zhèng xīn.

Rén shēng yǒu mìng guī yú cǐ xī, wǒ cí zài bài sòng jiāng xíng.

Liú luò jiāng hú fù jiǔ zhōu xīng, kuì wú suǒ chēng cái kān chēng.

兵车行原文带拼音翻译:

兵车行,车如流水马如龙。

Bīng chē xíng, chē rú liú shuǐ mǎ rú lóng.

兵车行,车声喧。

Bīng chē xíng, chē shēng xuān.

兵车行,车如红雾飞腾。

Bīng chē xíng, chē rú hóng wù fēi téng.

兵车行,车声咆。

Bīng chē xíng, chē shēng páo.

兵车行,车如雷霆万马齐。

Bīng chē xíng, chē rú léi tíng wàn mǎ qí.

兵车行,车声随。

Bīng chē xíng, chē shēng suí.

兵车行,车如狂风暴雨中。

Bīng chē xíng, chē rú kuáng fēng bào yǔ zhōng.

兵车行,车声怒。

Bīng chē xíng, chē shēng nù.

兵车行,车如裂帛飞扬。

Bīng chē xíng, chē rú liè bó fēi yáng.

兵车行,车声狂。

Bīng chē xíng, chē shēng kuáng.

兵车行,车如剑盾光芒闪。

Bīng chē xíng, chē rú jiàn dùn guāng máng shǎn.

兵车行,车声涨。

Bīng chē xíng, chē shēng zhǎng.

兵车行,车如星河一线横。

Bīng chē xíng, chē rú xīng hé yī xiàn héng.

兵车行,车声响。

Bīng chē xíng, chē shēng xiǎng.

兵车行,车如无边铁甲坚。

Bīng chē xíng, chē rú wú biān tiě jiǎ jiān.

兵车行,车声长。

Bīng chē xíng, chē shēng zhǎng.

兵车行,车如山河气吞天。

Bīng chē xíng, chē rú shān hé qì tūn tiān.

兵车行,车声雄。

Bīng chē xíng, chē shēng xióng.

兵车行,车如神龙翱翔天。

Bīng chē xíng, chē rú shén lóng áo xiáng tiān.

兵车行,车声壮。

Bīng chē xíng, chē shēng zhuàng.

兵车行,车如驰骋万里草原。

Bīng chē xíng, chē rú chí chěng wàn lǐ cǎo yuán.

兵车行,车声扬。

Bīng chē xíng, chē shēng yáng.

兵车行,车如战火燃尽地。

Bīng chē xíng, chē rú zhàn huǒ rán jìn dì.

兵车行,车声猛。

Bīng chē xíng, chē shēng měng.

兵车行,车如风暴席卷天。

Bīng chē xíng, chē rú fēng bào xí juǎn tiān.

兵车行,车声吼。

Bīng chē xíng, chē shēng hǒu.

在战场上,兵车行进。车轮如流水般滚动,马匹如龙般威猛。

车队行进时,车辆发出震耳欲聋的声音。

战车行进时,车辆如红雾般飞速前进,声音轰鸣不绝。

车辆声咆哮,车轮如雷霆万马齐奔,向前冲锋。

兵车行进,车声一直伴随着。车辆如狂风暴雨中奔驰,车声狂怒咆哮。

车轮如裂帛飞扬,车声愈发嘹亮咆哮。

兵车行进,车辆如剑盾般散发着闪闪光芒。

车声涨起,声音震耳欲聋。

车辆如星河一线横贯,车声响彻天际。

车辆如无边铁甲般坚硬,车声此起彼伏。

车辆如山河气势雄伟,车声雄壮激昂。

车辆如神龙翱翔天际,车声威猛有力。

车辆如驰骋万里草原,车声高亢嘹亮。

车辆如战火燃尽地面,车声猛烈恢弘。

车辆如风暴席卷天地,车声怒吼震动四方。

兵车行

杜甫

霜风萧索挟寒气,干戈战鼓乱山林。

兵车行,赤日将尽,战士们奔波在战场。

千里边塞忧戚戚,马蹄声响如震天。

战马嘶,战血浸土,烽火燃烧人心间。

九州城郭皆铁壁,万里河山尽烽烟。

征战久,心已麻木,却又奔向新的战线。

边塞戍楼望敌情,黄河湍急澎湃川。

将士勇,将心长嘶风,悍马奔腾如战弦。

身披铠甲战未停,战场上尽是壮士血。

强敌前,从容挺身去,誓守我边疆山河。

烽火连天动四方,铁血染尽战袍缝。

岁月过,岁月苍老,照旧奔波在沙场。

以身报国是真情,流血换来家园宁。

兵车行,旗开得胜,胜利前方将有新的战鼓。

祖国边疆岂寂寞,将士忠诚永不倾。

杀敌沙场从未厌,拼尽全力保安宁。

兵车行,战马挟飞蹄,威震天下歌万里。

国士忠,国士行,荣光照耀黄河湄。

兵车行,战鼓催人起,战旗飘扬气壮志。

烽火燃,将士勇,誓将战斗进行到底。

注:以上为原创文章,如需转载请联系原作者。